• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 6.200.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 562
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 12.692
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1
  • โครเอเชีย

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด