โครเอเชียคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: โครเอเชีย [Hrvatski] สมัครเพื่อ โครเอเชีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 6.200.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 538
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 11.504
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 95
โครเอเชีย

ภาพถ่ายจาก Akk_rus