ฮินดี พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับfood

ภาษา: ฮินดี [hi] กลับไปยังฮินดี

หมวดหมู่: food ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfood