ฮินดีคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ฮินดี [हिन्दी] สมัครเพื่อ ฮินดี ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 370.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.018
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 12.899
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 5.195
ฮินดี

ภาพถ่ายจาก jonrawlinson