• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 370.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.069
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 13.046
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 5.474
  • ฮินดี ภาพถ่ายจาก Eric Laurent

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด