ฮิบรูคู่มือการออกเสียง

[עברית]

สมัครเพื่อ ฮิบรู ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 7.500.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 2.273
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 33.122
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 6.784
  • ฮิบรู ภาพถ่ายจาก David King
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด