• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 7.500.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 2.128
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 26.901
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 11.406
  • ฮิบรู ภาพถ่ายจาก David King

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด