ฮิบรูคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ฮิบรู [עברית] สมัครเพื่อ ฮิบรู ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 7.500.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.964
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 26.346
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 11.237
ฮิบรู

ภาพถ่ายจาก david55king