• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 27.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 221
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 414
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 466
  • ฮาวาย ภาพถ่ายจาก Brian

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด