ฮาวายคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ฮาวาย [‘Ōlelo Hawai‘i] สมัครเพื่อ ฮาวาย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 27.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 216
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 410
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 415
ฮาวาย

ภาพถ่ายจาก Upaya