ฮกเกี้ยนคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ฮกเกี้ยน [客家话-客语] สมัครเพื่อ ฮกเกี้ยน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 34.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 121
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 2.896
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 2.343