ฮกเกี้ยนคู่มือการออกเสียง

[客家语]

สมัครเพื่อ ฮกเกี้ยน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 44.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 174
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 10.836
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 11.211
  • ฮกเกี้ยน ภาพถ่ายจาก no author
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด