• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 44.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 138
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 7.940
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 12.959
  • ฮกเกี้ยน ภาพถ่ายจาก no author

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด