เกี่ยวกับเกาะแมนคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: เกี่ยวกับเกาะแมน [Gaelg] สมัครเพื่อ เกี่ยวกับเกาะแมน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 300
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 6
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 92
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 525

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก