คุชราตคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: คุชราต [ગુજરાતી] สมัครเพื่อ คุชราต ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 44.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 65
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 176
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 32