เยอรมันสวิสคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: เยอรมันสวิส [Schwyzerdütsch] สมัครเพื่อ เยอรมันสวิส ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 4.500.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 175
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 952
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 670