กรีกโบราณ พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับfood

ภาษา: กรีกโบราณ [grc] กลับไปยังกรีกโบราณ

หมวดหมู่: food ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfood