ภาษา: กรีกโบราณ [Ἀρχαία Ἑλληνική]

สมัครเพื่อ กรีกโบราณ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: ์N/A
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 125
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 17.964
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 394
  • กรีกโบราณ ภาพถ่ายจาก no author

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด