กาลิเซียคู่มือการออกเสียง

[Galego]

สมัครเพื่อ กาลิเซีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 3.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 265
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 6.595
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 4
  • กาลิเซีย ภาพถ่ายจาก Luis Hernandez
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด