กาลิเซียคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: กาลิเซีย [Galego] สมัครเพื่อ กาลิเซีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 3.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 230
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 6.435
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 282
กาลิเซีย

ภาพถ่ายจาก Blogefi