สกอตภาษาเซลท์สาขาหนึ่งคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: สกอตภาษาเซลท์สาขาหนึ่ง [Gàidhlig] สมัครเพื่อ สกอตภาษาเซลท์สาขาหนึ่ง ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 100.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 337
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.241
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 639
สกอตภาษาเซลท์สาขาหนึ่ง

ภาพถ่ายจาก Jay Galvin