• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 100.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 358
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.242
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 733
  • สกอตภาษาเซลท์สาขาหนึ่ง

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด