ไอริชคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ไอริช [Gaeilge] สมัครเพื่อ ไอริช ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 94.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.233
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 12.258
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 48.641
ไอริช

ภาพถ่ายจาก beamillion