ไอริชคู่มือการออกเสียง

[Gaeilge]

สมัครเพื่อ ไอริช ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 94.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.477
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 13.525
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 477
  • ไอริช ภาพถ่ายจาก Brendan
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด