• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 94.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.307
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 12.430
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 48.181
  • ไอริช ภาพถ่ายจาก Brendan

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด