• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 500.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 31
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 265
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 225

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด