ฝรั่งเศส พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับverbes en Français (จากการje désireไปยังnous abaissons)

ภาษา: ฝรั่งเศส [fr] กลับไปยังฝรั่งเศส

หมวดหมู่: verbes en Français ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbes en Français