ฝรั่งเศส พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับsports (จากการtoucher de glaceไปยังdébloquer le compteur)

ภาษา: ฝรั่งเศส [fr] กลับไปยังฝรั่งเศส

หมวดหมู่: sports ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsports