• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 290.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 23.667
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 109.378
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 186
  • ฝรั่งเศส

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด