ฝรั่งเศสคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ฝรั่งเศส [Français] สมัครเพื่อ ฝรั่งเศส ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 290.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 22.694
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 104.134
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 193
ฝรั่งเศส

ภาพถ่ายจาก aeruginosa