• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 290.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 23.897
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 110.531
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 300
  • ฝรั่งเศส ภาพถ่ายจาก Luke Ma

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด