ฟินแลนด์ พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับdet svenska alfabetet

ภาษา: ฟินแลนด์ [fi] กลับไปยังฟินแลนด์

หมวดหมู่: det svenska alfabetet ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdet svenska alfabetet

4คำที่ติดแท็กโดย"det svenska alfabetet". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร