• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 5.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.218
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 51.707
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 9.446
  • ฟินแลนด์

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด