ฟินแลนด์คู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ฟินแลนด์ [Suomi] สมัครเพื่อ ฟินแลนด์ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 5.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.167
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 49.862
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 10.109
ฟินแลนด์

ภาพถ่ายจาก Letcombe