เปอร์เซีย พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับsocio-political terms (จากการآتیไปยังجنبش)

ภาษา: เปอร์เซีย [fa] กลับไปยังเปอร์เซีย

หมวดหมู่: socio-political terms ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsocio-political terms