เปอร์เซีย พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับnoun

ภาษา: เปอร์เซีย [fa] กลับไปยังเปอร์เซีย

หมวดหมู่: noun ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun