• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 85.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 4.771
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 44.487
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 34
  • เปอร์เซีย ภาพถ่ายจาก Blondinrikard Fröberg

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด