เปอร์เซียคู่มือการออกเสียง

[پارسی]

สมัครเพื่อ เปอร์เซีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 85.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 4.913
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 45.154
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 264
  • เปอร์เซีย ภาพถ่ายจาก Blondinrikard Fröberg
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด