เปอร์เซียคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: เปอร์เซีย [پارسی] สมัครเพื่อ เปอร์เซีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 85.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 4.282
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 41.703
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 22
เปอร์เซีย

ภาพถ่ายจาก seier+seier+seier