แบสค์ พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับmedicine

ภาษา: แบสค์ [eu] กลับไปยังแบสค์

หมวดหมู่: medicine ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicine