• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 600.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 483
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 15.716
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.244
  • แบสค์ ภาพถ่ายจาก Leon Petrosyan

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด