Etonคู่มือการออกเสียง

[Eton]

สมัครเพื่อ Eton ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 52.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 3
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 37
คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด