• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 52.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 2
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 0
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 36

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ยังไม่มีคำในรายการนี้

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด