• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 1.100.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 230
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 7.355
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 302
  • เอสโตเนีย ภาพถ่ายจาก Poco a poco

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด