เอสโตเนียคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: เอสโตเนีย [Eesti] สมัครเพื่อ เอสโตเนีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 1.100.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 216
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 7.236
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 303

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก