เอสโตเนียคู่มือการออกเสียง

[Eesti]

สมัครเพื่อ เอสโตเนีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 1.100.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 268
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 8.007
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 11.790
  • เอสโตเนีย ภาพถ่ายจาก Poco a poco
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด