สเปน พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับavverbio (จากการaccidentalmenteไปยังdiligentemente)

ภาษา: สเปน [es] กลับไปยังสเปน

หมวดหมู่: avverbio ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงavverbio