สเปนคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: สเปน [Español] สมัครเพื่อ สเปน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 475.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 31.151
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 71.911
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 19
สเปน

ภาพถ่ายจาก Jorge Mejia