ภาษาโลกคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ภาษาโลก [Esperanto] สมัครเพื่อ ภาษาโลก ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 2.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 253
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 17.014
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 343

สูงสุดภาษาโลกผู้ใช้งาน

AlexanderNevzorov: 2.881 การออกเสียง

Vortarulo: 1.626 การออกเสียง

kaminix: 1.534 การออกเสียง

VanMerwan: 1.375 การออกเสียง

vikungen1: 858 การออกเสียง

หมวดหมู่ใน ภาษาโลก [eo]

adjective aggettivo Animal animals astronomy brand names chemical element chemistry cities countries Elemento Quimico elements esperanto first names food kosmo language languages male names moons music name names nome proprio di persona nomi di persona noun Number rzeczownik sostantivo ŝtofo Toponomastic verb اعداد عدد 数字

ดูทั้งหมดภาษาโลกหมวดหมู่