ภาษาโลกคู่มือการออกเสียง

[Esperanto]

สมัครเพื่อ ภาษาโลก ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 2.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 295
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 20.116
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 5
  • ภาษาโลก ภาพถ่ายจาก Public domain
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด