• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 2.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 258
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 17.601
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 618
  • ภาษาโลก ภาพถ่ายจาก Public domain

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด