ภาษาโลกคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ภาษาโลก [Esperanto] สมัครเพื่อ ภาษาโลก ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 2.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 242
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 16.791
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 518