• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 509.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 189.841
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 126.808
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 49
  • อังกฤษ ภาพถ่ายจาก Mrdoubtfire

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด