อังกฤษคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: อังกฤษ [English] สมัครเพื่อ อังกฤษ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 509.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 180.740
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 122.623
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 192
อังกฤษ

ภาพถ่ายจาก Margarita Nitz