กรีก พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับfeminine noun (จากการγλίνηไปยังαντιπροσωπεία)

ภาษา: กรีก [el] กลับไปยังกรีก

หมวดหมู่: feminine noun ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfeminine noun