• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 13.500.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.197
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 51.630
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 12.789
  • กรีก ภาพถ่ายจาก Leonard G.

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด