กรีกคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: กรีก [Ελληνικά] สมัครเพื่อ กรีก ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 13.500.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.117
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 47.208
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 12.100
กรีก

ภาพถ่ายจาก Allan Henderson