• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 13.500.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.187
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 51.524
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 12.678
  • กรีก

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด