ดิเวฮิคู่มือการออกเสียง

[ދިވެހި]

สมัครเพื่อ ดิเวฮิ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 300.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 15
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 3
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 153
คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด