เยอรมัน พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับfirst name (จากการrosaไปยังDannerl)

ภาษา: เยอรมัน [de] กลับไปยังเยอรมัน

หมวดหมู่: first name ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfirst name