• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 140.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 12.917
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 417.632
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 48
  • เยอรมัน

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด