• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 140.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 13.046
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 423.200
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 0
  • เยอรมัน ภาพถ่ายจาก Moyan Brenn

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด