• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 6.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.674
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 17.097
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 19
  • เดนมาร์ก

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด