เดนมาร์กคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: เดนมาร์ก [Dansk] สมัครเพื่อ เดนมาร์ก ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 6.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.620
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 16.321
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 32
เดนมาร์ก

ภาพถ่ายจาก Stig Nygaard