ชาวเวลส์ พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับgiven name (masculine)

ภาษา: ชาวเวลส์ [cy] กลับไปยังชาวเวลส์

หมวดหมู่: given name (masculine) ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgiven name (masculine)