ชาวเวลส์ พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับgiven name (feminine)

ภาษา: ชาวเวลส์ [cy] กลับไปยังชาวเวลส์

หมวดหมู่: given name (feminine) ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgiven name (feminine)