• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 600.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 327
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 3.096
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.223
  • ชาวเวลส์ ภาพถ่ายจาก Samasnookerfan

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด