ชาวเวลส์คู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ชาวเวลส์ [Cymraeg] สมัครเพื่อ ชาวเวลส์ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 600.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 310
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 2.953
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.145
ชาวเวลส์

ภาพถ่ายจาก Snake3yes