• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 1.330.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 35
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 5.079
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 965

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด