ชูวัชคู่มือการออกเสียง

[Чӑваш]

สมัครเพื่อ ชูวัช ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 1.330.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 36
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 5.096
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.018
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด