ชูวัชคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ชูวัช [Чӑваш] สมัครเพื่อ ชูวัช ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 1.330.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 32
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 5.030
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.008