เช็กคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: เช็ก [Čeština] สมัครเพื่อ เช็ก ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 12.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 2.228
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 57.814
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 20
เช็ก

ภาพถ่ายจาก babasteve