• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 12.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 2.337
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 59.693
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 180
  • เช็ก ภาพถ่ายจาก Anfin

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด