• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 12.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 2.329
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 59.415
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 69
  • เช็ก

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด