จีนจินคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: จีนจิน [晋语] สมัครเพื่อ จีนจิน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 45.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 81
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 398
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 640

สูงสุดจีนจินผู้ใช้งาน

senps: 203 การออกเสียง

arcjin: 74 การออกเสียง

sheperdm: 51 การออกเสียง

Leeyongjian: 36 การออกเสียง

tiTtt: 15 การออกเสียง

หมวดหมู่ใน จีนจิน [cjy]

chemistry chimical element China Chinese cities of China cities of Mainland China Common Words Difficult characters of Chinese Family name noun number numbers numeral poet qīngshēng radical science Tang Dynasty toneless words 两字轻声词 中国 中國城市 中華人民共和國城市 中華民國或中華人民共和國城市 偏旁 元素表 唐朝 常用字 粵語文字 诗人 轻声词 部首 难读字 難讀字

ดูทั้งหมดจีนจินหมวดหมู่