จีนจินคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: จีนจิน [晋语] สมัครเพื่อ จีนจิน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 45.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 92
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 412
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 652

สูงสุดจีนจินผู้ใช้งาน

senps: 203 การออกเสียง

arcjin: 74 การออกเสียง

sheperdm: 51 การออกเสียง

Leeyongjian: 36 การออกเสียง

tiTtt: 15 การออกเสียง

หมวดหมู่ใน จีนจิน [cjy]

chemistry chimical element China Cities - Mainland China Common Words Difficult characters of Chinese noun poet Provinces - China qīngshēng radical science surname Tang Dynasty toneless words 两字轻声词 中国 中国各省名称 中国省级行政区 中國城市 中華人民共和國城市 中華民國或中華人民共和國城市 偏旁 元素表 唐朝 常用字 粵語文字 诗人 语言名称 轻声词 部首 难读字 難讀字

ดูทั้งหมดจีนจินหมวดหมู่