จีนจินคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: จีนจิน [晋语] สมัครเพื่อ จีนจิน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 45.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 90
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 411
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 650

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก