คามอโร่คู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: คามอโร่ [Chamoru] สมัครเพื่อ คามอโร่ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 60.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 26
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 118
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 102

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก