• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 60.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 28
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 118
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 102

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด