เชเชนคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: เชเชน [Нохчийн] สมัครเพื่อ เชเชน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 1.330.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 58
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 813
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 319