• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 1.330.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 60
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 814
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 333
  • เชเชน ภาพถ่ายจาก Vladimer Shioshvili

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด