เชเชนคู่มือการออกเสียง

[Нохчийн]

สมัครเพื่อ เชเชน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 1.330.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 68
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 821
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 523
  • เชเชน ภาพถ่ายจาก Vladimer Shioshvili
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด