คาตาลัน คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการdelitarไปยังacollar)

ภาษา: คาตาลัน [Català] กลับไปยังคาตาลัน

230 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังคาตาลัน [Català]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ delitardelitar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ delirdelir [neuter noun, medicine, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ delirardelirar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ capficarcapficar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ capellanejarcapellanejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ capfermarcapfermar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ capcinejarcapcinejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ capejarcapejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ capbrevarcapbrevar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ capbaixar-secapbaixar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ capalçarcapalçar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ cantussolarcantussolar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ canusircanusir [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ cantussejarcantussejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bequetejar-sebequetejar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ beneficarbeneficar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ belluguejarbelluguejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bellugarbellugar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ belitrejarbelitrejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ belegarbelegar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ begallarbegallar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ becarbecar [to be spicy hot, verbo, infinitivo, economia, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ befarbefar [Burlar, mofar, escarnecer., verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ batzegarbatzegar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bavarbavar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bavejarbavejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ batxillejarbatxillejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acoblaracoblar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ aclucaraclucar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acollaracollar [Maritimo, verb - infinitiu, verb - infinitive]