คาตาลัน คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการMacrinaไปยังacolorar)

ภาษา: คาตาลัน [Català] กลับไปยังคาตาลัน

233 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังคาตาลัน [Català]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ MacrinaMacrina [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ MacraMacra [Toponomastic, first names, names, noms propis, sants o santes]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ MadalbertaMadalberta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ JulitaJulita [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ juniperjuniper [plant, first names, names, noms propis, sants o santes]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ JunoiJunoi [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ MacàriaMacària [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ MacrobiMacrobi [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ MacríMacrí [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ MacloviMaclovi [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ MacedóMacedó [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ MacutMacut [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ JventíJventí [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Justuri JuttaJusturi Jutta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ JustiJusti [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ JuniàJunià [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ JuianaJuiana [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ AmalbertaAmalberta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ MacròniaMacrònia [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ birbarbirbar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acondiciaracondiciar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acorar. acordaracorar. acordar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ acoloraracolorar [verb - infinitiu, verb - infinitive]