คาตาลัน คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการdenudarไปยังJosep Maria Comadevall)

ภาษา: คาตาลัน [Català] กลับไปยังคาตาลัน

373 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังคาตาลัน [Català]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ denudardenudar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ depenjardepenjar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ deperirdeperir [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ embasardirembasardir [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ embastonarembastonar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ embastardirembastardir [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ capitonarcapitonar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ capitombarcapitombar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ embessonar-seembessonar-se [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ embenarembenar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ embeinarembeinar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ capicularcapicular [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ capircapir [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ capissarcapissar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ denunciardenunciar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ capitanejarcapitanejar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Enric SaboritEnric Saborit [sport, esport, sportsmen, sportsman, esportista]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ David QuerolDavid Querol [sport, esport, sportsmen, sportsman, esportista]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Joan GuillemJoan Guillem [sport, esport, sportsmen, sportsman, esportista]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Robert SimonRobert Simon [sport, esport, sportsmen, sportsman, esportista]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Martí CrespíMartí Crespí [sport, esport, sportsmen, sportsman, esportista]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Enric PiEnric Pi [sport, esport, sportsmen, sportsman, esportista]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Adama TraoréAdama Traoré [sport, esport, sportsmen, sportsman, esportista]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Joel HuertasJoel Huertas [sport, esport, sportsmen, sportsman, esportista]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Albert VivancosAlbert Vivancos [sport, esport, sportsmen, sportsman, esportista]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Pere PonsPere Pons [sport, esport, sportsmen, sportsman, esportista]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Roger BarnilsRoger Barnils [sport, esport, sportsmen, sportsman, esportista]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Martí AmerMartí Amer [sport, esport, sportsmen, sportsman, esportista]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Pere TarradellasPere Tarradellas [sport, esport, sportsmen, sportsman, esportista]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Josep Maria ComadevallJosep Maria Comadevall [sport, esport, sportsmen, sportsman, esportista]