คาตาลัน คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง

ภาษา: คาตาลัน [Català] กลับไปยังคาตาลัน

278 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังคาตาลัน [Català]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ quillar-sequillar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ queixalejarqueixalejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ palparpalpar [verbos, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ queixalarqueixalar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ quitarquitar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ quarellar-sequarellar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ quintarquintar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ qüestionarqüestionar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ qüestionejarqüestionejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ querar-sequerar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ quintuplicarquintuplicar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ quintaessenciarquintaessenciar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ quimificarquimificar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ quissolarquissolar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ quilificarquilificar [biología, alimentación, digestión, quilo, alimento, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ pallarpallar [verbo, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ palatalitzarpalatalitzar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ obscurirobscurir [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ obstarobstar [verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ palmetejarpalmetejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ pal·liarpal·liar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ palesarpalesar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ paladejarpaladejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ pairar-sepairar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ obstinar-seobstinar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ obsedirobsedir [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ obstaculitzarobstaculitzar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ obsessionarobsessionar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ obsequiarobsequiar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ obstruirobstruir [verb - infinitiu, verb - infinitive]