คาตาลัน คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการBoadaไปยังazalea)

ภาษา: คาตาลัน [Català] กลับไปยังคาตาลัน

27 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังคาตาลัน [Català]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ BoadaBoada [surname]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ParcerisaParcerisa [surname]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ carbonatarcarbonatar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ carburarcarburar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ desadornardesadornar [verbo, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ desajuntardesajuntar [verbo, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ carrarcarrar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ desafinardesafinar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ desafiardesafiar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ desaferrardesaferrar [verbo, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ afiganyarafiganyar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bleixarbleixar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bloquejarbloquejar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bofegar-sebofegar-se [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ boirar-seboirar-se [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ boixarboixar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ boleiarboleiar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bolcarbolcar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bollarbollar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ [բայ, verb, глагол, kalbos dalis (būdvardis f.), kalbos dalis (dalyvis m. [nvkm.]), اصطلاحات سربازی, ուտելիք, еда, ρήμα, тондырмагыз, 病嘅症狀, 粵語, 化妝品, 游戏, 电子游戏, 电脑游戏, 电玩, 网页游戏, game, web game, computer game, PC game, verb - infinitive, verb - infinitiu, тартылдыра, actor, Suits, Character, verb - present, verb - present tense]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ adverbialitzaradverbialitzar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ afal•lerar-seafal•lerar-se [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ aferrussar-seaferrussar-se [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ advocaradvocar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ afanarafanar [verbos, verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ axisaxis
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ azaleaazalea [noun, plants, flower]