คาตาลัน พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับsostantivo (จากการcinturaไปยังcoreografia)

ภาษา: คาตาลัน [ca] กลับไปยังคาตาลัน

หมวดหมู่: sostantivo ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo