คาตาลัน พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับplace name

ภาษา: คาตาลัน [ca] กลับไปยังคาตาลัน

หมวดหมู่: place name ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงplace name